Hender som demonterer en varmepumpe for å utføre rensing

Om Oss

Hva vi gjør

Power Clean er spesialister på rensing av kanaler i ventilasjonsanlegg. Vi har spesiell kompetanse på hele systemer og er totalleverandør innen sanering og rensing av ventilasjon og ventilasjonsanlegg i: eneboliger, borettslag og sameier, skoler, barnehager, sykehus, institusjoner og offentlige bygg, så vel som kontorbygg, næringsbygg, industri og skip, restaurant, kantine, storkjøkken og gatekjøkken.

Vi har lang erfaring i å rense ventilasjonsanlegg- og kanaler. Et rent og dermed velfungerende ventilasjonsanlegg med veldimensjonert kapasitet og gjennomstrømning reduserer mengden mikroorganismer i inneluften til et minimum! Vi har også lang erfaring i å bruke tørris, som egner seg godt til for eksempel storkjøkken.

Helsegevinst

God helse starter med et godt inneklima. Vi hjelper deg med dette.

I luften vi omgir oss med i hjemmet finnes det mengder av mikroorganismer, som spor av sopp, spor av mugg, bakterier, alger, pollen, og husstøvmidd. Dette er direkte helsefarlig å puste inn. I og med at vi nordmenn tilbringer mye tid i hjemmene våre, så er dette noe vi må ta på større alvor. Det er også en klar sammenheng mellom sykefravær og dårlig luft på en arbeidsplass, og i følge en studie om læringsutbytte ved skoler finner man også en klar sammenheng mellom dårlig inneklima og prestasjoner.

Konsekvensen av disse tingene kan være helseplager som hodepine, kvalme, trøtthet, og slapphet. Store forekomster kan også være allergifremkallende.

Kompetanse

I forlengelsen av vår kompetanse på hele ventilasjonsanlegg, har vi nå startet med rens av varmepumper og aricondition. Power Clean er et konsept for rengjøring og service av varmepumper. I 2021 bygger vi opp et servicenettverk for å sikre dekning på Østlandet – gjennom å tilby effektive, dokumenterbare og kvalitetsmessige gode servicer av luft-luft varmepumper.

La oss rense varmepumpen din – det gir deg mulighet til å puste ren luft igjen.

Lokasjon

Våre avdelinger i Oslo og Lier utfører oppdrag på Østlandet.

Kontakt oss for en rens.

Last ned PDF Rense varmepumpe.

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.